Publications

  • Photo: FES Skopje

Latest Publications

Kako da sozdadete i dizajnirate uspešna sodržina na socijalnite mediumi

Skopje, 2016

Download publication (2,2 MB PDF-File)


Youth study Macedonia 2013

Skopje, 2018

Download publication (10 MB, PDF-File)


International Conference on European Integration

Out of the crisis: EU economic and social policies reconsidered

Eight Annual Conference on European Integration
Skopje, 2016

Download publication (4,3 MB PDF-File)


Partneri vo mir i prevencija regionalna stabilnost preku čovekova bezbednost

odvrani tekstovi od konferencii za prevencija i čovekova bezbednost 2005 - 2007
Skopje, 2008, 2009

Go to Publication (1,1 MB PDF-File)


Podelba na vlasta i sproveduvanje na Ohridskiot ramkoven dogovor

Skopje, 2008, 2009, 978-9989-109-47-8

Go to Publication (1,6 MB PDF-File)


Ndarja e pushtetit dhe zbatimi i marrëvshjes kornizë zë Ohrit

Skopje, 2008, 2009, 978-9989-109-47-8

Go to Publication (750 KB, PDF-File)


Spasov, ́Gorǵi

Socialdemokratjatijata denes

10-te odrednici
Skopje, 2008, 2009

Download publication (3 MB, PDF-File)


Spasov, ́Gorǵi

Razvojot na socialdemokratjata

kus istoriski pregled
Skopje, 2008, 2009

Download publication (1,2 MB PDF-File)


Vramuvanje nova socijalna politika

akteri, dimenzii i reformi
Skopje, 2008, 2009

Download publication (2 MB, PDF-File)


Reframing social policy

actors, dimensions and reforms
Skopje, 2008, 2009

Go to Publication (1,2 MB PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung 
Skopje

St. Borka Talevski 42/6
1000 Skopje
North Macedonia

+389 2 3093-181 / -182
contact(at)fes-skopje.org


back to top