Образовни и политики за младите

  • Фото: Борис Дамјаноски

Образованието е еден од темелите на активностите на Фондацијата Фридрих Еберт во Северна Македонија. Нашите активности се насочени кон образовни форуми за јавните политики кои ги нудат најсоодветните формални образовни системи, истовремено свесни за фактот дека програмите за стручно образование носат низа придобивки за младите. Преку смалување на јазот помеѓу бараните и постоечките вештини на пазарот на трудот и промовирање на критичко размислување, образованието внесува позитивна промена во општеството, и го помага развојот на земјата.

Социјалниот и политичкиот ангажман на младите е од суштинска важност за успешните младински политики. Фокусот на нашите активности е да се обединат младите ангажирани чинители врз база на еднакво учество, истовремено јакнејќи ги платформите за покренување на младинските прашања како интегрален дел на сите области на македонското општество.  

Најнови вести и настани

05.12.2018 | Образование и политики за младите | Настани

Работна средба: Евалуација на теренската работа во рамки на пилот фазата од проектот “Гаранција за млади” во 2018

На 29ти ноември 2018, во организација на Фондацијата Фридрих Еберт, канцеларија Скопје и Националниот Младински Совет на Македонија, се одржа работна...


повеќе

11.09.2018 | Образование и политики за младите | News

Деветтата Политичка академија за социјална демократија

Оваа година се одржа деветтата Политичка академија за социјална демократија во организација на Фондацијата Фридрих Еберт, Прогрес Институтот за...


повеќе

10.09.2018 | Образование и политики за младите | News

Форум: Младински перспективи за локален развој

На 17ти Август, 2018 на Споменикот на Слободата во Кочани за прв пат беше организиран Форум за млади, настан со кој непосредно беше отворено и...


повеќе

FES Interactive

Фондација Фридрих Еберт Скопје

Ул. Борка Талевски 42/6
1000 Скопје
Северна Македонија

+389 2 3093-181 / -182
contact(at)fes-skopje.org


назад на почеток