Образовни и политики за младите

  • Фото: Борис Дамјаноски

Образованието е еден од темелите на активностите на Фондацијата Фридрих Еберт во Македонија. Нашите активности се насочени кон образовни форуми за јавните политики кои ги нудат најсоодветните формални образовни системи, истовремено свесни за фактот дека програмите за стручно образование носат низа придобивки за младите. Преку смалување на јазот помеѓу бараните и постоечките вештини на пазарот на трудот и промовирање на критичко размислување, образованието внесува позитивна промена во општеството, и го помага развојот на земјата.

Социјалниот и политичкиот ангажман на младите е од суштинска важност за успешните младински политики. Фокусот на нашите активности е да се обединат младите ангажирани чинители врз база на еднакво учество, истовремено јакнејќи ги платформите за покренување на младинските прашања како интегрален дел на сите области на македонското општество.  

Најнови вести и настани

05.10.17 - Скопје | Образование и политики за младите | Настани

Преку младинска партиципација и дијалог кон успешни младински политики – регионална младинска конференција

Националниот младински совет на Македонија (НМСМ), во соработка со Канцеларијата на Фондацијата Фридрих Еберт од Скопје (ФЕС) беше домаќин на...


повеќе

15.09.17 - 19.09.17 - Крушево | Образование и политики за младите | Настани

Меѓународна младинска конференција

Како и секоја година, ФЕС со гордост повторно беше дел од Меѓународната младинска конференција во Крушево.


повеќе


FES Interactive

Фондација Фридрих Еберт Скопје

Ул. Борка Талевски 42/6
100 Скопје
Македонија

+389 2 3093-181 / -182
contact(at)fes-skopje.org


назад на почеток