Публикации

  • Фото: ФЕС Скопје

Најнови Публикации

15.10.2019 | Одржливост и безбедност | Публикации, News

Критична Инфраструктура - Концепт и безбедносни предизвици

На конференцијата која се одржa на 02.10.2019 година во хотелот Александар Палас во Скопје се дискутираа сите аспекти поврзани со заштитата на критичната инфраструктура, со цел да се иницираат активности за креирање на стратегија и носење на закон за заштита на критичната инфраструктура.


повеќе

09.04.2019 | Публикации, Настани

Предизвици

ПОСТ - ПРЕСПАНСКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И ПРЕДИЗБОРНА ЕВРОПА


повеќе

Најнови Публикации

Strengthening regional stability through human security

[publ.: Friedrich-Ebert-Stiftung]. - Skopje, 2008<
Skopje, 2008, 2009

оди кон публикациј (540 KB, PDF-File)


Power sharing and the implementation of the Ohrid framework agreement

[publ.: Friedrich-Ebert-Stiftung, Office Macedonia]. - Skopje, 2008<
Skopje, 2008, 2009

оди кон публикациј (750 KB, PDF-File)


Political parties and minority participation

[publ.: Friedrich-Ebert-Stiftung, Office Macedonia]. - Skopje, 2008<
Skopje, 2008, 2009-, 978-9989-109-44-7

преземи публикација


Gerovska Mitev, Maja; Miovska-Spaseva, Suzana

Policy priorities for social inclusion in Macedonia

Maja Gerovska-Mitev ; Suzana Miovska-Spaseva ; Dragan Gjorgjev. - Skopje : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2007<
Skopje, 2007, 2008

преземи публикација


Monitoring the implementation of minority rights on the local level

a handbook
Berlin, 2014

преземи публикација (500 KB, PDF-File)


Istražuvanje za očekuvanjata na mladite vo Republika Makedonija

avtori: Dane Taleski ... [Izdavač: Fondacija Fridrih Ebert, Kancelarija Skopje...]. - Skopje : Fondacija Fridrih Ebert, Kancelarija Skopje, 2006<
Skopje, 2007

преземи публикација (890 KB, PDF-File)


Borota Popovska, Mirjana; Popovski, Vasil

Decentralization process

citizens' view = Procesot na decentralizacija
Skopje, 2006, 2007

оди кон публикациј (890, 1,4 MB PDF-Files)


Taleski, Dane

Youth aspiration survey in Republic of Macedonia

Authors: Dane Taleski ... [Publ.: Friedrich-Ebert-Stiftung, Office Skopje...]. - Skopje : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2006<
Skopje, 2007

преземи публикација


Tendenciite na siromaštijata i možnostite za nejzino namaluvanje

(trudovi podgotveni na naučniot sobir održan na 18 - 19 dekemvri 2000 godina)
Bonn, 2003

преземи публикација (5790 KB, PDF-File)


Ružin, Nano

Sovremena socijaldemokraija

Nano Ružin. - Skopje : Semokraija, 1999<
Bonn, 2003

преземи публикација (6320 KB, PDF-File)


Фондација Фридрих Еберт Скопје

Бул. 8-ми септември 2/2-5
(Зградата на Гранд Плаза), 
1000 Скопје, 
Северна Македонија

+389 2 3093-181 / -182
contact(at)fes-skopje.org


назад на почеток