Публикации

  • Фото: ФЕС Скопје

Најнови Публикации

15.10.2019 | Одржливост и безбедност | Публикации, News

Критична Инфраструктура - Концепт и безбедносни предизвици

На конференцијата која се одржa на 02.10.2019 година во хотелот Александар Палас во Скопје се дискутираа сите аспекти поврзани со заштитата на критичната инфраструктура, со цел да се иницираат активности за креирање на стратегија и носење на закон за заштита на критичната инфраструктура.


повеќе

09.04.2019 | Публикации, Настани

Предизвици

ПОСТ - ПРЕСПАНСКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И ПРЕДИЗБОРНА ЕВРОПА


повеќе

Најнови Публикации

Nie i životnata sredina

Skopje, 2020

преземи публикација (3,5 MB PDF-File)


Kako do socijalna država

Skopje, 2019

преземи публикација (6 MB, PDF-File)


Petrunova, Iva; Rustemoska, Emina

Skopje pomeǵu teorijata i možnostite

Gradot vo tranzicija - od ekološki, socio-prostorni i arhitektonski promeni do održliv grad
Skopje, 2019

преземи публикација (13 MB, PDF-File)


Politicka kultura

Skopje, 2019

преземи публикација (3,7 MB PDF-File)


Mitrevska, Marina; Mileski, Toni; Mikac, Robert

Critical infrastructure

Concept and security challenges
Skopje, 2019

преземи публикација (930 KB, PDF-File)


Mitrevska, Marina; Mileski, Toni; Mikac, Robert

Kritična infrastruktura

Koncept i bezbednosni predizvici
Skopje, 2019

преземи публикација (1,2 MB PDF-File)


"Eja të flasim për TATIME!"

Skopje, 2019

преземи публикација (3,4 MB PDF-File)


"Ajde da zboruvame za DANOCI!"

Skopje, 2019

преземи публикација (3,4 MB PDF-File)


Vladeenja na pravoto inspiracija i aspiracija

Skopje, 2019

преземи публикација (5,4 MB PDF-File)


Armakolas, Ioannis; Petkovski, Ljupcho

Blueprint Prespa?

Lessons learned from the Greece-North Macedonia agreement
Skopje, 2019

преземи публикација (240 KB, PDF-File)


Фондација Фридрих Еберт Скопје

Бул. 8-ми септември 2/2-5
(Зградата на Гранд Плаза), 
1000 Скопје, 
Северна Македонија

+389 2 3093-181 / -182
contact(at)fes-skopje.org


назад на почеток