Публикации

  • Фото: ФЕС Скопје

Најнови Публикации

15.10.2019 | Одржливост и безбедност | Публикации, News

Критична Инфраструктура - Концепт и безбедносни предизвици

На конференцијата која се одржa на 02.10.2019 година во хотелот Александар Палас во Скопје се дискутираа сите аспекти поврзани со заштитата на критичната инфраструктура, со цел да се иницираат активности за креирање на стратегија и носење на закон за заштита на критичната инфраструктура.


повеќе

09.04.2019 | Публикации, Настани

Предизвици

ПОСТ - ПРЕСПАНСКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И ПРЕДИЗБОРНА ЕВРОПА


повеќе

Најнови Публикации

Unlocking economic potential between Greece and North Macedonia

Viktor Mitevski, Bachar Moussa, Dragan Tevdovski, Grigoris Zarotiadis. - Skopje ; Athens : Friedrich-Ebert-Stiftung Skopje Office ; Friedrich-Ebert-Stiftung Athens Office, November 2020<
Athens, 2020

преземи публикација (410 KB, PDF-File)


Ndikimi i kovid-19 mbi degët që paguhen pak dhe që janë me punë intensive

Kristina Ampeva, Nikola Popvski, Donçe Stamenkov, Silvija Kostovska. - Shkup : Fondacioni "Fridrih Ebert", Tetor 2020<
Skopje, 2020

преземи публикација (370 KB, PDF-File)


The impact of Covid-19 on low-paid and labor intensive branches

Kristina Ampeva, Nikola Popvski, Donche Stamenkov, Silvija Kostovska. - Skopje : Foundation "Friedrich Ebert", October 2020<
Skopje, 2020

преземи публикација (360 KB, PDF-File)


Vlijanieto na Kovid-19 vrz nisko platenite i trudointenzivni granki

Kristina Ampeva, Nikola Popovski, Donche Stamenkov, Silvija Kostovska ; Redakcija: Ivana Vuchkova. - Skopje : Fondacija Fridrich Ebert, Kancelarija Skopje, Oktomvri 2020<
Skopje, 2020

преземи публикација (370 KB, PDF-File)


Elektroenergetski nezavisen i samoodržliv Karposh

Angela Najdoska, Tina Manoleva, Dragan Minovski, Ljupcho Dimov, Ivana Vuchkova. - Skopje : Fondacija Fridrich Ebert, Kancelarija Skopje, Oktomvri 2020<
Skopje, 2020

преземи публикација (13 MB, PDF-File)


Kulturata vo fokusot

Skopje, 2020

преземи публикација


Democracy and the state of emergency

New upsurge of the Corona crisis in the Western Balkans, Croatia and Slovenia ; Report four
Belgrade, 2020

преземи публикација (970 KB, PDF-File)


Život so kovid-19

Skopje, 2020

преземи публикација


Democracy and the state of emergency

Easing measures and rising tensions in the struggle with the Corona crisis in the Western Balkans, Croatia and Slovenia ; Report three
Belgrade, 2020

преземи публикација (770 KB, PDF-File)


Democracy and the state of emergency

Political battles emerging out of the Corona crisis in the Western Balkans, Croatia and Slovenia ; Report two
Belgrade, 2020

преземи публикација (680 KB, PDF-File)


Фондација Фридрих Еберт Скопје

Бул. 8-ми септември 2/2-5
(Зградата на Гранд Плаза), 
1000 Скопје, 
Северна Македонија

+389 2 3093-181 / -182
contact(at)fes-skopje.org


назад на почеток