Публикации

  • Фото: ФЕС Скопје

Најнови Публикации

15.10.2019 | Одржливост и безбедност | Публикации, News

Критична Инфраструктура - Концепт и безбедносни предизвици

На конференцијата која се одржa на 02.10.2019 година во хотелот Александар Палас во Скопје се дискутираа сите аспекти поврзани со заштитата на критичната инфраструктура, со цел да се иницираат активности за креирање на стратегија и носење на закон за заштита на критичната инфраструктура.


повеќе

09.04.2019 | Публикации, Настани

Предизвици

ПОСТ - ПРЕСПАНСКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И ПРЕДИЗБОРНА ЕВРОПА


повеќе

Најнови Публикации

Život so kovid-19

Skopje, 2020

преземи публикација


Democracy and the state of emergency

Political battles emerging out of the Corona crisis in the Western Balkans, Croatia and Slovenia ; Report two
Belgrade, 2020

преземи публикација (680 KB, PDF-File)


Democracy and the state of emergency

Responses to the Corona crisis in the Western Balkans, Croatia and Slovenia ; Report one
Belgrade, 2020

преземи публикација (630 KB, PDF-File)


Nie i životnata sredina

Skopje, 2020

преземи публикација (3,5 MB PDF-File)


Kako do socijalna država

Skopje, 2019

преземи публикација (6 MB, PDF-File)


Petrunova, Iva; Rustemoska, Emina

Skopje pomeǵu teorijata i možnostite

Gradot vo tranzicija - od ekološki, socio-prostorni i arhitektonski promeni do održliv grad
Skopje, 2019

преземи публикација (13 MB, PDF-File)


Politicka kultura

Skopje, 2019

преземи публикација (3,7 MB PDF-File)


Mitrevska, Marina; Mileski, Toni; Mikac, Robert

Critical infrastructure

Concept and security challenges
Skopje, 2019

преземи публикација (930 KB, PDF-File)


Mitrevska, Marina; Mileski, Toni; Mikac, Robert

Kritična infrastruktura

Koncept i bezbednosni predizvici
Skopje, 2019

преземи публикација (1,2 MB PDF-File)


"Eja të flasim për TATIME!"

Skopje, 2019

преземи публикација (3,4 MB PDF-File)


Фондација Фридрих Еберт Скопје

Ул. Борка Талевски 42/6
1000 Скопје
Северна Македонија

+389 2 3093-181 / -182
contact(at)fes-skopje.org


назад на почеток