Публикации

  • Фото: ФЕС Скопје

Најнови Публикации

15.10.2019 | Одржливост и безбедност | Публикации, News

Критична Инфраструктура - Концепт и безбедносни предизвици

На конференцијата која се одржa на 02.10.2019 година во хотелот Александар Палас во Скопје се дискутираа сите аспекти поврзани со заштитата на критичната инфраструктура, со цел да се иницираат активности за креирање на стратегија и носење на закон за заштита на критичната инфраструктура.


повеќе

09.04.2019 | Публикации, Настани

Предизвици

ПОСТ - ПРЕСПАНСКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И ПРЕДИЗБОРНА ЕВРОПА


повеќе

Најнови Публикации

Klimatski prirachnik za opshtinite

Uspeshno oblikuvanje na ekoloshkata tranzicija vrz osnova na solidarnost
Skopje, 2021

преземи публикација (1,3 MB PDF-File)


Klimatska akcija. Socijalna. Pravedna.

Priračnik so argumenti za pravično i ekološko opštestvo
Skopje, 2021

преземи публикација (13 MB, PDF-File)


Women's study

The Republic of North Macedonia 2020
Skopje, 2021

преземи публикација (3,3 MB PDF-File)


Studija za zhenite

Vo Republika Severna Makedonija 2020
Skopje, 2021

преземи публикација (3,5 MB PDF-File)


Deset kluchni poenti za: Golemata slika

Makedonskata ekonomija na sreden i dolg rok
Skopje, 2021

преземи публикација (530 KB, PDF-File)


Borozan, Vesna; Krkoleva Mateska, Aleksandra; Krstevski, Petar

Pravna ramka na elektroenergetskiot sektor vo Republika Severna Makedonija i nejzina megjunarodna pozicija

Prof D-r Vesna Borozan, UKIM
Skopje, 2021

преземи публикација (2 MB, PDF-File)


Borozan, Vesna; Krkoleva Mateska, Aleksandra; Krstevski, Petar

Analiza na pravnata ramka za elektroenergetskiot sektor vo Republika Severna Makedonija

Prof D-r Vesna Borozan, UKIM
Skopje, 2021

преземи публикација (1 MB, PDF-File)


Grkovska, Slavica; Tomik, Tanja

Funkcioniranje na sobranieto na Republika Severna Makedonija vo vonredin okolnosti

M-r Slavica Grkovska, M-r Tanja Tomik. - Skopje : Fondacija "Fridrich Ebert", Kancelarija Skopje, Dekemvri 2020<
SKopje, 2021

преземи публикација (330 KB, PDF-File)


Soziale Demokratie - Kurz und klar ; 1 / Mazedon.

SKopje, 2021

преземи публикација (9 MB, PDF-File)


Obazovanie so kovid i za idnina

Skopje, 2020

преземи публикација


Фондација Фридрих Еберт Скопје

Бул. 8-ми септември 2/2-5
(Зградата на Гранд Плаза), 
1000 Скопје, 
Северна Македонија

+389 2 3093-181 / -182
contact(at)fes-skopje.org


назад на почеток