Arsimi dhe politikat rinore

  • Foto: Boris Damjanoski

Arsimi është një nga gurthemelet e punës së Fondacionit Friedrich Ebert në Maqedoni. Aktivitetet tona përqendrohen në forumet edukative për politikat publike që ofrojnë sistemin më të përshtatshëm formal arsimor, duke ditur se programet profesionale ofrojnë përfitime të shumta për të rinjtë. Përmes reduktimit të hendekut të shkathtësive të tregut të punës dhe nxitjes së të menduarit kritik, arsimi sjell një ndryshim pozitiv në shoqëri dhe rrit zhvillimin e vendit.

Angazhimi shoqëror dhe politik i të rinjve është thelbësor për politikat e suksesshme të të rinjve. Puna jonë fokusohet në bashkimin e aktorëve të angazhuar në bazë të pjesëmarrjes së barabartë, ndërkohë që krijojnë platforma për ngritjen e çështjeve rinore si pjesë integrale e të gjitha fushave të shoqërisë maqedonase.

Lajmet e fundit dhe Ngjarjet

05.12.2018 | Arsimi dhe politikat rinore | News

Takim pune: Evaluim i punës në terren në kuadër të pilot fazës të projektit “Garancion për të rinjtë” në 2018

Më 29 nëntor 2018, nën organizim të Fondacionit Fridrih Ebert, Zyra në Shkup dhe Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë, u mbajtë takim pune ku morrën...


më shumë informacion

11.09.2018 | Arsimi dhe politikat rinore | News

Nëntë Akademia Politike për Demokraci

Këtë vit është zhvilluar për herën e nëntë Akademia Politike për Demokraci Sociale në organizim të Fondacionit Fridrih Ebert, Progres Institutit për...


më shumë informacion

10.09.2018 | Arsimi dhe politikat rinore | News

Forum: Perspektivat rinore për zhvillim lokal

Me 17 gusht, 2018 tek Përmendorja e Lirisë në Koçan për herë të parë u organizua Forum për të rinj ku njëkohësisht u hap edhe Festivali muzikor i...


më shumë informacion

FES interaktive

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Skopje

St. Borka Talevski 42/6
100 Skopje
Macedonia

+389 2 3093-181 / -182
contact(at)fes-skopje.org


Kthehu në fillim