Arsimi dhe politikat rinore

  • Foto: Boris Damjanoski

Arsimi është një nga gurthemelet e punës së Fondacionit Friedrich Ebert në Maqedoni. Aktivitetet tona përqendrohen në forumet edukative për politikat publike që ofrojnë sistemin më të përshtatshëm formal arsimor, duke ditur se programet profesionale ofrojnë përfitime të shumta për të rinjtë. Përmes reduktimit të hendekut të shkathtësive të tregut të punës dhe nxitjes së të menduarit kritik, arsimi sjell një ndryshim pozitiv në shoqëri dhe rrit zhvillimin e vendit.

Angazhimi shoqëror dhe politik i të rinjve është thelbësor për politikat e suksesshme të të rinjve. Puna jonë fokusohet në bashkimin e aktorëve të angazhuar në bazë të pjesëmarrjes së barabartë, ndërkohë që krijojnë platforma për ngritjen e çështjeve rinore si pjesë integrale e të gjitha fushave të shoqërisë maqedonase.

Lajmet e fundit dhe Ngjarjet

05.10.17 - Shkup | Arsimi dhe politikat rinore | Ngjarje

Përmes pjesëmarrjes dhe dialogut drejt politikave të suksesshme rinore - konferencë rajonale për të rinjtë

Këshilli Rinor Kombëtar i Maqedonisë (KRKM) në bashkëpunim me Fondacionin Friedrich-Ebert Shkup (FES) priti konferencën rinore rajonale "Përmes...


më shumë informacion

15.09.17 - 19.09.17 - Krushevë | Arsimi dhe politikat rinore | Ngjarje

Konferenca ndërkombëtare e rinisë

Ashtu si çdo vit, FES është krenar që edhe njëherë ishte pjesë e Konferencës Ndërkombëtare të Rinisë në Krushevë.


më shumë informacion


FES interaktive

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Skopje

St. Borka Talevski 42/6
100 Skopje
Macedonia

+389 2 3093-181 / -182
contact(at)fes-skopje.org


Kthehu në fillim