Publikime

  • Foto: FES Skopje

Publikimet e fundit

Unlocking economic potential between Greece and North Macedonia

Viktor Mitevski, Bachar Moussa, Dragan Tevdovski, Grigoris Zarotiadis. - Skopje ; Athens : Friedrich-Ebert-Stiftung Skopje Office ; Friedrich-Ebert-Stiftung Athens Office, November 2020<
Athens, 2020

Shkarko publikimin (410 KB, PDF-File)


Ndikimi i kovid-19 mbi degët që paguhen pak dhe që janë me punë intensive

Kristina Ampeva, Nikola Popvski, Donçe Stamenkov, Silvija Kostovska. - Shkup : Fondacioni "Fridrih Ebert", Tetor 2020<
Skopje, 2020

Shkarko publikimin (370 KB, PDF-File)


The impact of Covid-19 on low-paid and labor intensive branches

Kristina Ampeva, Nikola Popvski, Donche Stamenkov, Silvija Kostovska. - Skopje : Foundation "Friedrich Ebert", October 2020<
Skopje, 2020

Shkarko publikimin (360 KB, PDF-File)


Vlijanieto na Kovid-19 vrz nisko platenite i trudointenzivni granki

Kristina Ampeva, Nikola Popovski, Donche Stamenkov, Silvija Kostovska ; Redakcija: Ivana Vuchkova. - Skopje : Fondacija Fridrich Ebert, Kancelarija Skopje, Oktomvri 2020<
Skopje, 2020

Shkarko publikimin (370 KB, PDF-File)


Elektroenergetski nezavisen i samoodržliv Karposh

Angela Najdoska, Tina Manoleva, Dragan Minovski, Ljupcho Dimov, Ivana Vuchkova. - Skopje : Fondacija Fridrich Ebert, Kancelarija Skopje, Oktomvri 2020<
Skopje, 2020

Shkarko publikimin (13 MB, PDF-File)


Kulturata vo fokusot

Skopje, 2020

Shkarko publikimin


Democracy and the state of emergency

New upsurge of the Corona crisis in the Western Balkans, Croatia and Slovenia ; Report four
Belgrade, 2020

Shkarko publikimin (970 KB, PDF-File)


Život so kovid-19

Skopje, 2020

Shkarko publikimin


Democracy and the state of emergency

Easing measures and rising tensions in the struggle with the Corona crisis in the Western Balkans, Croatia and Slovenia ; Report three
Belgrade, 2020

Shkarko publikimin (770 KB, PDF-File)


Democracy and the state of emergency

Political battles emerging out of the Corona crisis in the Western Balkans, Croatia and Slovenia ; Report two
Belgrade, 2020

Shkarko publikimin (680 KB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung 
Skopje

Adresa: 8-mi Septemvri 2/2-5
(TCC Grand Plaza),
Shkup 1000,
Maqedonia e Veriut

+389 2 3093-181 / -182
contact(at)fes-skopje.org


Kthehu në fillim