FES në Maqedoninë e Veriut

Çfarë bëjmë ne?

Fondacioni Friedrich Ebert, në punën e tij udhëhiqet nga vlerat themelore të demokracisë sociale: liria, drejtësia, barazia dhe dialogu ndërkombëtar. Fondacioni Friedrich Ebert njëkohësisht zbaton këtë detyrë në Republikën e Maqedonisë së Veriut ku ka zyrën e vet që nga viti 1996, kur filloi punën për të mbështetur procesin e transformimit të shtetit në fushat e pjesëmarrjes civile dhe aktivizmit, dialogut social, integrimit të Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian dhe bashkëpunimit rajonal në Ballkanin Perëndimor.

Aftësia për të lidhur aktorët dhe palët e interesuara është një avantazh i veçantë i Fondacionit në fushën e bashkëpunimit ndërkombëtar. Dialogu, publikimet dhe programet e forumit të hapur në Maqedoninë e Veriut kontribuojnë për cilësinë e analizave politike dhe diskutimit në fushën e politikës, dialogut social, arsimit dhe çështjeve gjinore.kNxBjCdnbwGJzRzhxBzm?projector=1&messagePartId=0.1

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Skopje

Adresa: 8-mi Septemvri 
(TCC Grand Plaza),
Shkup 1000,
Maqedonia e Veriut

+389 2 3093-181 / -182
contact(at)fes-skopje.org


Praktika

Praktika

Zyra e Shkupit e Fondacionit Friedrich Ebert rregullisht ofron punë praktike.
more

Kthehu në fillim