Ngjarje

  • Foto: FES Shkup

Lajmet dhe Ngjarjet

23.12.2019 | Qëndrueshmëri dhe siguri | News, Ngjarje

Promotion of the publication "The City in Transition - From Ecological, Socio-Spatial, Architectural Change to а Sustainable City: Skopje Between Theory and Opportunities"

Which social processes influence certain changes in the city? How do these changes change the identity of the city?


më shumë

07.11.2019 | Integrimi në BE | News, Ngjarje

Republika e Maqedonisë së Veriut: Perspektivat Evropiane, Vienë

Më 15 Tetor, Fondacioni rajonal Fridrih Ebert Shtiftung si dhe zyra e tyre në Shkup në bashkëpunim me Institutin Renner në Vienë organizuan panel...


më shumë

01.10.2019 | Programe rajonale | Ngjarje

Grassroot aksion për ndryshime të gjelbërta

Çka është e nevojshme për transformim të drejtë socio-ekologjik në Evropën Juglindore? Si është gjendja e të gjelbërve, gjegjësisht lëvizjeve të...


më shumë

20.08.2019 | Qëndrueshmëri dhe siguri | Ngjarje

Kamp për qëndrueshmëri

Fondacioni Fridrih Ebert, Zyra në Shkup bashkë me Eco Logic, organizatë e cila është e përqëndruar në mbrojtjen dhe rruajtjen e mjedisit jetësor, për...


më shumë

25.07.2019 | Qëndrueshmëri dhe siguri | Ngjarje

Ndryshimet klimatike në fokusin e takimit të dytë të grupit punues për mjedisit jetësor

Më 25 qershor në INOFEIT – Qendra për Transfer të Teknologjive dhe Informatave pranë Fakultetit për Elektroteknik dhe i Teknologjive Informative u...


më shumë

25.07.2019 | Ngjarje

Green City Unconference: “A city that (re)invents itself“

Në kuadër të jo-konferencës së parë “Green City Unconference: A city that (re)invents itself” e cila u mbajt në periudhë prej 11-12 qershor 2019, nën...


më shumë

25.07.2019 | Qëndrueshmëri dhe siguri | Ngjarje

Kongresi për mobilitet në Berlin

Nga 5 deri 7 maj në Berlin u mbajt Kongresi i Parë për mobilitet nën organizim të Fondacionit “Fridrih Ebert”, ku pjesëmarrës ishte edhe Zëvendës...


më shumë

03.04.2019 | Barazia dhe drejtësia sociale | Ngjarje

“Eja të flasim për tatime!”

Nën organizim të Fondacionit Fridrih Ebert, më 29 mars 2019, në Fakultetin Ekonomik pranë Universitetit “Goce Dellçev” në Shtip, u mbajt debati i parë...


më shumë

26.03.2019 | Qëndrueshmëri dhe siguri | Ngjarje

Takimi i parë i grupit punues për ambient jetësor

Me 20 mars 2019, në Shkup u realizua takimi i parë i grupit punues për ambient jetësor, i organizuar nga Fondacioni Fridrih Ebert – Zyra në Shkup, në...


më shumë

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Skopje

Adresa: 8-mi Septemvri 2/2-5
(TCC Grand Plaza),
Shkup 1000,
Maqedonia e Veriut

+389 2 3093-181 / -182
contact(at)fes-skopje.org


Kthehu në fillim