11.09.2018

Nëntë Akademia Politike për Demokraci

Këtë vit është zhvilluar për herën e nëntë Akademia Politike për Demokraci Sociale në organizim të Fondacionit Fridrih Ebert, Progres Institutit për Demokraci Sociale, Qendra Ndërkombëtare Olof Palme dhe Fondacioni Kalevi Sorsa, që ka për qëllim të promovojë vlerat socialdemokratike në mesin e të rinjve të angazhuar në politikë të Republikës së Maqedonisë.

Photo by FES

Photo by FES

Photo by FES

Më 6 shtator 2018 pjesëmarrësve ju ishin shpërndarë certifikate për pjesëmarrje dhe ishin promovuar punimet e tyre përfundimtare. Në kuadër të ngjarjes përfundimtare, fjalim kishin edhe Eva Elrahjt, drejtoreshë e FES-Shkup, Nita Starova, koordinatore e projektit si dhe Aleksandar Spasov nga Progres Instituti.

Prezantime të shkurta kishin edhe përfaqësuesit e grupeve që kanë zhvilluar punimet në kuadër të akademisë edhe atë: Ana Manasieva për politika rinore, Milena Petroski për Planin 3-6-9, Denis Ismaili për organizimin sindikal, Martina Mateska për rrjedhjen e trurit (Brain Drain) dhe Rada Bojaxhieska për ndotjen e ajrit.

Punimet përfundimtare në kuadër të Akademisë Politike mund të gjeni në lidhjen më poshtë.

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Skopje

Adresa: 8-mi Septemvri 2/2-5
(TCC Grand Plaza),
Shkup 1000,
Maqedonia e Veriut

+389 2 3093-181 / -182
contact(at)fes-skopje.org


Kthehu në fillim