08.07.2020

Edicionin e ri të revistës "Sfidat" mund ta gjeni në formën elektronike në hallkën e mëposhtme

Në këtë botim të "Sfidat", me ekspertizën e tyre, paraqiten autorë të njohur nga vendi dhe jashtë.

Për pasojat nga Covid-19, në përgjithësi për botën, dhe veçanërisht për shoqërinë maqedonase, në aspektin: shëndetësor, ekonomik, social, sociologjik, psikologjik, filozofik, ndërkombëtar, politik, të sigurisë dhe një gamë fushash të tjera, në këtë numër të "Sfidat" me ekspertizën e tyre, paraqiten autorë të njohur nga vendi dhe jashtë.

Edicionin e ri të "Sfidat" mund ta gjeni në formën elektronike në këtë hallkë:

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/skopje/15369/06-2020-06.pdf

 

 

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Skopje

Adresa: 8-mi Septemvri 2/2-5
(TCC Grand Plaza),
Shkup 1000,
Maqedonia e Veriut

+389 2 3093-181 / -182
contact(at)fes-skopje.org


Kthehu në fillim