• 05.12.2018 | Arsimi dhe politikat rinore | News

  Takim pune: Evaluim i punës në terren në kuadër të pilot fazës të projektit “Garancion për të rinjtë” në 2018

  Më 29 nëntor 2018, nën organizim të Fondacionit Fridrih Ebert, Zyra në Shkup dhe Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë, u mbajtë takim pune ku morrën...


  më shumë informacion
 • 07.11.2018 | Programe rajonale | News

  Forumi i Shoqërisë Civile Shkup 2018

  Pas rikthimit në Shkup pas dy viteve, në kryeqytetin e vendit u mbajtë edicioni i përkohshëm i Forumit për Shoqëri Civile më 7-9 tetor të vitit 2018....


  më shumë informacion
 • 02.11.2018 | Barazia dhe drejtësia sociale | News

  Roli i të rinjëve në sindikatë

  Më 30 tetor, përmes një diskutimi publik në temën “Roli i të rinjëve në sindikata” u prezantua Programi dhe Plani Aksionar për punë i Seksionit të të...


  më shumë informacion

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Skopje

St. Borka Talevski 42/6
100 Skopje
Macedonia

+389 2 3093-181 / -182
contact(at)fes-skopje.org


Dialogu politik dhe angazhimi i shoqërisë civile
Temat

Dialogu politik dhe angazhimi i shoqërisë civile

Me definicion, dialogu politik shihet si "shkëmbimi i pikëpamjeve që presupozon praninë e të paktën dy subjekteve" - nganjëherë subjektet në fjalë mund të jenë parti politike, nganjëherë organizata të shoqërisë civile, ose sindikata, dhe në mënyrë ideale ato mund të jenë një kombinim prej të gjithëve.
more 1234

Barazia dhe drejtësia sociale
Temat

Barazia dhe drejtësia sociale

Shoqëritë që janë më të barabarta janë më të mira. Ekonomitë funksionojnë në mënyrë më të mirë, sistemi arsimor është më efikas, mesatarisht, njerëzit janë më të shëndetshëm, jetojnë më gjatë dhe janë më të kënaqur me mundësitë e tyre në jetë.
more 1234

Arsimi dhe politikat rinore
Temat

Arsimi dhe politikat rinore

Arsimi është një nga gurthemelet e punës së Fondacionit Friedrich Ebert në Maqedoni. Aktivitetet tona përqendrohen në forumet edukative për politikat publike që ofrojnë sistemin më të përshtatshëm formal arsimor, duke ditur se programet profesionale ofrojnë përfitime të shumta për të rinjtë.
more 1234

Integrimi në BE
Temat

Integrimi në BE

Fondacioni Friedrich Ebert angazhohet fuqishëm në bashkëpunimin me aktorët kyç në promovimin e vlerave evropiane dhe arritjen e një shoqërie të zhvilluar të bazuar në të drejtat themelore dhe solidaritetin.
more 1234

Mbrojtja dhe siguria
Temat

Mbrojtja dhe siguria

Marrëdhëniet e mira fqinjësore dhe sundimi funksional i ligjit janë parakushtet për krijimin dhe mbajtjen e një sistemi demokratik.
more 1234

Programe rajonale
Temat

Programe rajonale

Pas më shumë se dy dekadave të angazhimit në Evropën Juglindore, FES pranon se sfidat dhe problemet me të cilat ballafaqohet ky rajon mund të zgjidhen më së miri përmes një kuadri rajonal të përbashkët.
more 1234


Revistat online të FES-it

IPG Journal

IPG Journal

IPG-Journal është një platformë debatesh e FES për politikën ndërkombëtare dhe evropiane. more 1234

FES Connect

FES Connect

Duke lidhur njerëzit, në frymën e demokracisë sociale, ne gjejmë dhe ndajmë përmbajtjet në anglisht nga rrjeti gjerman dhe ndërkombëtar të FES-it. more 1234


FES interaktive

Kthehu në fillim