• 24.07.2018

  Perspektivat rinore për integrimin e Maqedonisë në BE

  Fondacioni Fridrih Ebert – zyra Shkup dhe CIVIL – Qendra për Liri organizojnë panel diskutim në temën “Perspektivat rinore për integrimin e Maqedonisë...


  më shumë informacion
 • 03.07.2018 | Integrimi në BE | News

  Lajme të rrejshme (Fake news): Demonizimi i tjetrit

  Trendi në rritje i lajmeve të rrejshme dhe përhapja e keq informimit po bëhet problem global. Përhapja e storjeve, thashethemeve përmes mediave...


  më shumë informacion
 • 28.06.2018 | Programe rajonale | News

  Kampi Veror Rinor i Pestë për “Perspektiva Socialdemokrate – Të Rinjtë në Evropën Juglindore”

  Më tepër se pesëdhjetë të rinj nga rajoni kanë marrë pjesë këtë vit në Kampin Veror Rinor në temën “Perspektivat Socialdemokrate – Të Rinjtë në...


  më shumë informacion

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Skopje

St. Borka Talevski 42/6
100 Skopje
Macedonia

+389 2 3093-181 / -182
contact(at)fes-skopje.org


Dialogu politik dhe angazhimi i shoqërisë civile
Temat

Dialogu politik dhe angazhimi i shoqërisë civile

Me definicion, dialogu politik shihet si "shkëmbimi i pikëpamjeve që presupozon praninë e të paktën dy subjekteve" - nganjëherë subjektet në fjalë mund të jenë parti politike, nganjëherë organizata të shoqërisë civile, ose sindikata, dhe në mënyrë ideale ato mund të jenë një kombinim prej të gjithëve.
më shumë informacion

Barazia dhe drejtësia sociale
Temat

Barazia dhe drejtësia sociale

Shoqëritë që janë më të barabarta janë më të mira. Ekonomitë funksionojnë në mënyrë më të mirë, sistemi arsimor është më efikas, mesatarisht, njerëzit janë më të shëndetshëm, jetojnë më gjatë dhe janë më të kënaqur me mundësitë e tyre në jetë.
më shumë informacion

Arsimi dhe politikat rinore
Temat

Arsimi dhe politikat rinore

Arsimi është një nga gurthemelet e punës së Fondacionit Friedrich Ebert në Maqedoni. Aktivitetet tona përqendrohen në forumet edukative për politikat publike që ofrojnë sistemin më të përshtatshëm formal arsimor, duke ditur se programet profesionale ofrojnë përfitime të shumta për të rinjtë.
më shumë informacion

Integrimi në BE
Temat

Integrimi në BE

Fondacioni Friedrich Ebert angazhohet fuqishëm në bashkëpunimin me aktorët kyç në promovimin e vlerave evropiane dhe arritjen e një shoqërie të zhvilluar të bazuar në të drejtat themelore dhe solidaritetin.
më shumë informacion

Mbrojtja dhe siguria
Temat

Mbrojtja dhe siguria

Marrëdhëniet e mira fqinjësore dhe sundimi funksional i ligjit janë parakushtet për krijimin dhe mbajtjen e një sistemi demokratik.
më shumë informacion

Programe rajonale
Temat

Programe rajonale

Pas më shumë se dy dekadave të angazhimit në Evropën Juglindore, FES pranon se sfidat dhe problemet me të cilat ballafaqohet ky rajon mund të zgjidhen më së miri përmes një kuadri rajonal të përbashkët.
më shumë informacion


Revistat online të FES-it

IPG Journal

IPG Journal

IPG-Journal është një platformë debatesh e FES për politikën ndërkombëtare dhe evropiane. më shumë informacion

FES Connect

FES Connect

Duke lidhur njerëzit, në frymën e demokracisë sociale, ne gjejmë dhe ndajmë përmbajtjet në anglisht nga rrjeti gjerman dhe ndërkombëtar të FES-it. më shumë informacion


FES interaktive

Kthehu në fillim