EУ Интеграција

Фондацијата Фридрих Еберт е силно посветена на соработка и заедничко ангажирање на клучните актери за промовирање на европски вредности и постигнување на развиено општество кое се темели врз основни права и солидарност. Нашата заложба во Македонија се потпира врз инклузивна рамка која вклучува дебати и дискусии со граѓанското општество, владини претставници, политички актери, дипломати и претставници на Европската Унија на национално ниво, каде се вклучени сите земји во регионот.

За повеќето македонски граѓани, перспективата за приклучување во Европската Унија претставува економски просперитет, социјални гаранции како и безбедно опкружување. Целите на ФЕС Скопје е да се овозможи одржлив и балансиран развој преку прогресивен дискурс за јавни, надворешни и безбедносни политики во рамките на ЕУ.

Најнови вести и настани

No news available.

FES Interactive

Фондација Фридрих Еберт Скопје

Ул. Борка Талевски 42/6
100 Скопје
Македонија

+389 2 3093-181 / -182
contact(at)fes-skopje.org


назад на почеток