Integrimi në BE

Fondacioni Friedrich Ebert angazhohet fuqishëm në bashkëpunimin me aktorët kyç në promovimin e vlerave evropiane dhe arritjen e një shoqërie të zhvilluar të bazuar në të drejtat themelore dhe solidaritetin. Angazhimi ynë në Maqedoni bazohet në një kuadër gjithëpërfshirës që përfshin debate dhe diskutime me shoqërinë civile, përfaqësues qeveritarë, aktorë politikë, diplomatë dhe përfaqësues e Bashkimit Evropian në nivel kombëtar dhe midis të gjitha vendeve të rajonit.

Për shumicën e shtetasve maqedonas, perspektiva e anëtarësimit në BE përfaqëson prosperitetin ekonomik, garancitë sociale dhe mjedisin e sigurt. Qëllimi i FES-it Shkup është të mundësojë një zhvillim të qëndrueshëm dhe të ekuilibruar përmes diskutimit progresiv në politikën publike, të jashtme dhe të sigurisë brenda kuadrit të BE-së.

Lajmet e fundit dhe Ngjarjet

No news available.

FES interaktive

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Skopje

St. Borka Talevski 42/6
100 Skopje
Macedonia

+389 2 3093-181 / -182
contact(at)fes-skopje.org


Kthehu në fillim