Barazia dhe drejtësia sociale

Shoqëritë që janë më të barabarta janë më të mira. Ekonomitë funksionojnë në mënyrë më të mirë, sistemi arsimor është më efikas, mesatarisht, njerëzit janë më të shëndetshëm, jetojnë më gjatë dhe janë më të kënaqur me mundësitë e tyre në jetë. Prandaj, krijimi i një shoqërie më të barabartë dhe më të drejtë është vendimtare që një shtet të ecën përpara. Duke ndjekur vlerat themelore të demokracisë sociale, ne si FES Shkup e përqendrojmë punën tonë në një numër çështjesh të lidhura me këto tema.

Ne punojmë për një shoqëri të barabartë, që ofron mundësi të barabarta dhe mbrojtje sociale për të gjithë qytetarët. Kjo do të thotë akses të barabartë në arsim, paga të barabarta dhe sigurim social, po aq sa përqendrim në mbështetjen për ata që janë lënë jashtë, në vend të atyre që janë duke u zhvilluar vetë.

Lufta kundër çdo forme të diskriminimit dhe ngritja e vetëdijes për rëndësinë e një shoqërie tolerante për të krijuar një të ardhme më të suksesshme për të gjithë, është çelësi për ta arritur këtë. Kjo përfshin mbështetjen e përfshirjes së grave në fuqinë e punës, duke luftuar për kushte të mira dhe të drejta të punës dhe mundësi arsimimi po aq sa zbulimi dhe puna kundër diskriminimit strukturor dhe të përditshëm dhe stereotipave të lidhura me racën, orientimin seksual ose gjininë.

Lajmet e fundit dhe Ngjarjet

17.05.2018 | Barazia dhe drejtësia sociale

Barazia është e rëndësishme!

Më shumë tatime, por vetëm për ata që munden t’ia lejojnë vetes! Në panel anësor në Samitin e Ballkanit Perëndimor në Sofje, Dragan Tevdovski komentoi...


më shumë informacion

25.11.17 | Barazia dhe drejtësia sociale | Ngjarje

LeavingNoWomanBehind

Heroinat e përditshmërisë: Shfaqja e modës ishte si asnjë më parë në Maqedoni - modelet e modës ishin gra - heroina nga jeta jonë e përditshme që...


më shumë informacion

03.11.17 - 05.11.17 | Dialogu politik dhe angazhimi i shoqërisë civile | Ngjarje

Festivali i filmit hulumtues në Shkup

Festivalet janë gjithmonë thirrje për festë dhe me edicionin e parë të Festivalit të Filmit Hulumtues të Shkupit synojmë të festojmë idetë, guximin...


më shumë informacion


FES interaktive

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Skopje

St. Borka Talevski 42/6
100 Skopje
Macedonia

+389 2 3093-181 / -182
contact(at)fes-skopje.org


Kthehu në fillim